Oblastný výbor
OV SZCH 31 03 97
Dolná 25
974 01 Banská Bystrica

Predseda: Milan Vetrák, Gorkého 3, 974 01 Banská Bystrica
Podpredseda: Miroslav Konôpka, Radvanská 12, Banská Bystrica
Tajomník: Ján Kadlec, L. Svobodu 31, 976 32 Badín

Klub chovateľov živorodých rýb
Ing. Marian Stieranka
Sládkovičova 44
974 05 Banská Bystrica

e-mail: akvabb@gmail.com