VČS a RČS | OKT 2008

Schôdza výbru v mesiaci oktobér sa uskutoční 2.októbra 2008 od 17:00hod v priestoroch SZCH B.Bystrica Členská schôdza v mesiaci oktobér sa uskutoční 25.októbra 2008 od 11:00hod v priestoroch SZCH B.Bystrica

Akvárium č.13 | SEP 2008

Priatelia z klub.akva.sk vydali v poradí už 13 číslo časopisu Akvárium