Členské schôdze sa konajú pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 18:00 hod.
Výnimkami sú Január, kedy sa koná výročná členská schôdza obvykle v posledný piatok v mesiaci o 17:00hod,
a mesiac december kedy členská schôdza nie je.
Schôdze výboru sa konajú pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Akékoľvek informácie je možné dostať na uvedených kontaktoch.

Kalendár akcií a členských schôdzí na rok 2008